วัดวงษ์สว่าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดวงษ์สว่าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.10 ต.บ่อทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดที่ชาวบ้านเคารพนับถือ เป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :366