ถ้ำพระโพธิญาณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำพระโพธิญาณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.12
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  036798504
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  สำนักสงฆ์ถ้ำพระโพธิญาณเป็นสำนักที่ปฏิบัติธรรมสายวัดถ้ำภูตอง มีสถานที่ปฏิบัติธรรมอันสงบสุขร่มเย็น
การเดินทาง :  การเดินทางเดินทางโดยรถส่วนตัวหริอรถโดยสารประจำทาง สายลพบุรี - บ้านหมี่

จำนวนผู้เข้าชม :452