วังเจ้าเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วังเจ้าเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่บนถนนอภัยบริรักษ์ อ.เมือง จ.พัทลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.62
longitude :  100.14
รายละเอียด :  วังเจ้าเมืองพัทลุง เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองพัทลุง สร้างขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นวังของเจ้าเมืองพระยาอภัยบริรักษ์ จักราวิชิตพิพิธภักดีพิริยะพาหะ(น้อย จันทโรจน์วงศ์) ผู้ว่าราชการเมืองพัทลุงในอดีต
การเดินทาง :  จากแยกเอเชียมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองพัทลุง ประมาณ 11 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :556