ถ้ำคางคาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำคางคาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.ในเตา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นถ้ำที่มีค้างคาวจำนวนมากและหินงอกหินย้อย
การเดินทาง :  เดินเท้า ประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :365