อุทยานราชภักดิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทยานราชภักดิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  12.50
longitude :  99.97
รายละเอียด :  เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้าง "พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม" พร้อมจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อว่า ?อุทยานราชภักดิ์" ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ได้แก่ 1. พ่อขุนรามคำแหง (สมัยกรุงสุโขทัย) 2. สมเด็จพระนเรศวร (สมัยกรุงศรีอยุธยา) 3. สมเด็จพระนารายณ์ (สมัยกรุงศรีอยุธยา) 4. สมเด็จพระเจ้าตากสิน (สมัยกรุงธนบุรี) 5. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) 6. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) 7. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) กองทัพบก ได้ดำเนินการจัดสร้าง อุทยานราชภักดิ์ ภายในพื้นที่ของกองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้พื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 222 ไร่เศษ โดยได้กำหนดกรอบดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ ทั้ง 7 พระองค์ รวมทั้งการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ตั้งแต่เดือน พ.ย.57-ส.ค.58 รวมระยะเวลา 10 เดือน และการจัดทำนิทรรศการแสดงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในห้องพิพิธภัณฑ์
การเดินทาง :  การเดินทางสู่อุทยานราชภักดิ์ : จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) ขับผ่าน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และเข้าสู่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มุ่งหน้าไปยังกองทัพบก หรือป้ายแนะนำ ?อุทยานราชภักดิ์? รถตู้หรือรถโดยสารประจำทางมาลงที่ อ.หัวหิน แล้วนั่งรถโดยสารท้องถิ่นไปยังอุทยานราชภักดิ์ ซึ่งอยู่ห่างจาก อ.หัวหิน ประมาณ 4 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :396