น้ำตกรัชดา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกรัชดา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.15
longitude :  100.39
รายละเอียด :  อยู่ในพื้นที่บ้านสันติสุข มีระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร ประมาณ 28 กิโลเมตร ในบริเวณน้ำตกมีป่าไม้ที่อุดุมสมบูรณ์ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
การเดินทาง :  รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ถึงปากทางขึ้นน้ำตก แล้วเดินทางเท้าประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงน้ำตกรัชดา

จำนวนผู้เข้าชม :446