หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำปาง > เถิน > วัดพระธาตุดอยแดง
วัดพระธาตุดอยแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุดอยแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 7
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดพระธาตุดอยแดง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๐ มีเนื่อที่ ๗๕ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา ทิศตะวันออกติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายใหม่ทิศตะวันตกถนนพหลโยธินสายเก่า ทิศเหนือติดสวนไร่นาชาวบ้าน ทิศใต้ติดสวนไรนาชาวบ้าน วัดพระธาตุดอยแดงเดิมชาวบ้านเรียกว่า ตอยตน เพราะมีอยุ่ลูกเดียว ปัจจุบันนี้เรียกว่าวัดพระธาตุดอยแดง เนื่องจากดอยลูกนี้มีดินเป็นสีแดงเป็นส่วนมากและมีหินปะปนอยู่ และมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ส่วนมากจะเป็นไม้ประดู่
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากตัวอำเภอเถินประมาณ 2.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากตัวอำเภอประมาณ 5 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :526