วัดอภิญญาเทสิตธรรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอภิญญาเทสิตธรรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดอภิญญาเทสิตธรรม หรือวัดนาหลวง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :337