น้ำตกผาบ่อง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกผาบ่อง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.12 บ้านผาบองเหนือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  6. น้ำตกผาบ่อง เป็นน้ำตกขนาดเล็กแต่มีความสูงมาก ชาวบ้านเรียกว่า น้ำคำขอนเพราะเกิดจากห้วยคำขอน ในหน้าแล้งน้ำจะแห้ง ที่ตั้งและการเดินทาง บ้านผาบ่องเหนือ ต.ผาบ่อง ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน 13 กม. รถยนต์ส่วนตัว ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 ไปทาง อ.ขุนยวม ผ่านจุดตรวจบ้านผาบ่องไปไม่ไกล จะถึงทางแยกซ้ายมือไปน้ำตกผาบ่องเข้าไปราว 1.5 กม. ช่วงแรกจนถึงบ้านผาบ่องเหนือเป็นทางคอนกรีตราว 500 ม. จอดรถหน้าหน่วยพิทักษ์ อช. ถึงตัวน้ำตกพอดี รถรับจ้าง เหมารถสองแถวที่ตลาดสายหยุด ราคา 300 บาท สิ่งน่าสนใจ น้ำตกผาบ่องเป็นน้ำตกขนาดเล็ก สายน้ำไหลลดหลั่นลงจากหน้าผาหินสูง 40 ม. กระแสนน้ำไม่รุนแรง แวดล้อมด้วยป่าเบญจพรรณที่ร่มรื่น ส่วนด้านหน้าเป็นแอ่งน้ำเล็กๆ สามารถลงเล่นน้ำได้
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :471