อุทยานประวัติศาสตร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทยานประวัติศาสตร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานประวัติศาสตร์การสู้รบและฐานตั้งมั่นของทหารไทยที่สู้รบกับ คอมมิวนิสต์ที่มาอาศัยอยู่ในป่าทางภูหินร่องกล้า โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมารทรงได้มาประทับพักแรมในครั้งนั้น ยังคงสภาพสมบูรณ์ สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงภาพและเรื่องราวเป็นหลักฐานไว้ให้ชม ศึกษา
การเดินทาง :  สามารถเดินทางโดยรถยนต์ จาก อบต กกสะทอนไปบ้านหมากแข้ง รวมระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :414