หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > ปง > วัดพระธาตุกู่กั้ง
วัดพระธาตุกู่กั้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุกู่กั้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนเจริญ ม.13 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระธาตุกู่ตั้ง (กู่กั้ง)สร้างขึ้นเมื่อปี จ.ศ.1294 โดยครูบาอินแปง เจ้าอาวาส แต่ได้ทิ้งรกร้างไว้ไม่มีใครสนใจ ต่อมา ใน ปี พ.ศ.2475 ครูบาจัยลังกา คนฺธสาโร ได้ค้นพบ โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นคือ ได้พบฆ้องใบใหญ่ 1 ใบ ในฆ้องมีเรือคำ(เรือทองคำ) อยู่ 1 ลำ และบริเวณนั้นมีน้ำล้อมรอบองค์พระธาตุอยู่ และมักจะมีปลากั้งคำ(ปลากั้งทองคำ) ขึ้นมาเล่นน้ำทุกคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำและพบหินศิลาใหญ่อีก 1 ก้อน บรรจุอยู่ในพระธาตุพร้อมพระอังคาร(เชื่อว่าเป็นของของพระพุทธเจ้าต่อมา พ.ศ.2485ครูบาจัยลังกา คณะสงฆ์ และพ่อขุนอุดม สุขสาสธ์ พร้อมคณะศรัทธาตำบลออย ช่วยกันบูรณะขึ้น พร้อมได้ตั้งชื่อว่า พระธาตุกู่กั้ง ต่อมาได้ชำรุดผุพังจึงได้บูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง ในปี พ.ศ.2538 โดย นายนิคม ขันคำนันต๊ะ กำนันตำบลออย พร้อมขณะศรัทธา หลังจากบูรณะเสร็จ เรียบร้อยจึงได้ยกฐานะเป็นวัดพระธาตุกู่กั้ง พระธาตุประจำตำบลออย เป็นที่เคารพบูชาของประชาชน ตำบลออยและใกล้เคียง ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระธาตุกู่ตั้ง เมื่อถึงวันวิสาขบูชา ทุกปี ประชาชนตำบลออยจะพร้อมใจกันจัดพิธีสรงน้ำพระธาตุขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล พระธาตุกู่ตั้ง(กู่กั้ง)ต.ออยอ.ปงจ.พะเยา
การเดินทาง :  ถนนปง-เชียงคำระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :62