พุทธสถานวัดไตรภูมิ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พุทธสถานวัดไตรภูมิ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 บ้านโนนบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.71
longitude :  103.50
รายละเอียด :  เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน วัดไตรภูมิแห่งนี้มีอุโบสถที่สวยงามทางสถาปัตยกรรม เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญเป็นประจำ มีกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าวัดฟังธรรมโดยเปิดเป็นศูนย์ศึกษาศาสนาวันอาทิตย์ และจัดพิธีสาธยายพระไตรปิฎก เป็นประจำทุกปี นอกจากนั้นทางวัดยังได้เก็บรักษาและรวบรวมวัตถุโบราณไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเยี่ยมชม เช่นตะเกียงเจ้าพายุ เงินพดด้วง แจกันโบราณ แคน ไหเก่าแก เป็นต้น
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :374