เขาพระบาท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาพระบาท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.ศรีคิรีมาศ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นเขาที่มีสัตว์ป่าอยู่ในโซนเขาหลวง หมู่ที่ 2
การเดินทาง :  จากตัวอำเภอคีรีมาศ ประมา16 ณ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :452