ดอนปู่ตาบ้านอีเก้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอนปู่ตาบ้านอีเก้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3,4 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีทรัพยากรป่าไม้ร่มรื่น ตลอดทั้งเป็นแหล่งรวมการทำกิจกรรมของชุมชนตามวิถีภูมิปัญญาชาวบ้านของตำบลพระเหลา
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถประจำทางหรือรถส่วนตัวตามถนนสายพนา-สว่างใต้ ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนาไปทางทิศเหนือ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :75