วัดพระธาตุภูลังกา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุภูลังกา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนชมภู หมู่ที่ 13
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเป็นสถานที่ไหว้พระที่ประชาชนในพื้นที่ศรัทธา
การเดินทาง :  ระยะทางจากอำเภอบึงโขงหลง ประมาณ 5 กิโลเมตร โดยรถยนต์และเดินเท้า

จำนวนผู้เข้าชม :361