พิพิธภัณฑ์โบราณคดี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์โบราณคดี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านวังหาด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.00
longitude :  99.54
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑ์โบราณคดีบ้านวังหาด หมู่ที่ 2 บ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จัดตั้งขึ้นโดยประชาชน บ้านวังหาด ที่ขุดค้นพบในเขตป่าชุมชนของหมู่บ้าน ซึ่งได้รวบรวมและจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม
การเดินทาง :  ระยะทางจากเทศบาลตำบลตลิ่งชัน - บ้านวังหาด ระยะทางประมาณ 15 กฺิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :125