หนองเล็งทราย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองเล็งทราย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.3,6,7,8,9,11,14
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  054-499040
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หนองเล็งทราย เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ โดยหนองแห่งนี้เนื้อที่ประมาณ 5,560 ไร่ ครอบคลุมหลายตำบล ได้แก่ ตำบลป่าแฝก ตำบลศรีถ้อย ตำบลแม่ใจ และตำบลบ้านเหล่านอกจากนี้หนองเล็งทรายยังมีประโยชน์แก่ชาวบ้านให้ได้ใช้น้ำในการเพาะปลูก ทำประมงและเลี้ยงสัตว์ และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
การเดินทาง :  ช้ถนนทางหลวงหมายเลข ๑ มุ่งหน้าสู่ทิศเหนือ พะเยา-เชียงราย มาจนถึงแยกศรีบุญเรือง เลี้ยวขวาเข้าถนนพหลโยธินสายในไปประมาณ ๑ กิโลเมตร ถึงวัดโพธารามทางซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนข้างวัดไปจนสุดทางจะพบกับหนองน้ำแห่งอำเภอแม่ใจเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่คือ หนองเล็งทราย

จำนวนผู้เข้าชม :110