พระธาตุดอนวังเวิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุดอนวังเวิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.5 บ้านดอนวังเวิน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.47
longitude :  103.46
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่บ้านดอนวังเวิน ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เป็นเจดีย์ที่สร้างครอบสถูปเก่าที่สร้างด้วยศิลาแลง สมัยขอม ยุคเดียวกันกับปราสาทขอมบ้านพันนา จากข้อมูลประวัติหมู่บ้านกล่าวว่า “ผู้สูงอายุเล่าว่าบริเวณวัดเป็นป่าดง ไม่มีหมู่บ้าน ต่อมามีชาวบ้านไม่ทราบว่ามาจากไหน ได้ถากถางที่ทำไร่ทำสวน จึงได้พบเห็นโบราณสถานบริเวณวัดธาตุดอนวังเวินในปัจจุบัน ได้แก่ พระธาตุ สร้างด้วยศิลาแลงวางซ้อนกันเป็นรูปพระธาตุ และโบสถ์ (?) สร้างด้วยศิลาแลง เช่นกัน (ปัจจุบันเปลี่ยนสภาพไปแล้ว) โบราณสถานทั้งสองแห่งชาวบ้านเข้าใจว่าได้สร้างมาตั้งแต่สมัยขอม ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๖-๒๔๘๗ ได้มีพระอาจารย์สี หลวงพ่อบุญ หลวงพ่อหวา และพระภิกษุหลายรูป ได้มาปฏิสังขรณ์ขึ้นเป็นวัดจนถึงในปัจจุบัน” วัดธาตุวังเวิน ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๖ โดยพระอาจารย์สี หลวงพ่อบุญ หลวงพ่อหวา และพระภิกษุหลายรูป ได้ชักชวนชาวบ้านปรับปรุงรอบๆกองศิลาแลง (โบราณสถาน) ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านให้เป็นวัด และตั้งชื่อว่า ธาตุวังเวิน ประมาณปี พ.ศ.๒๕๒๕ ธาตุดอนวังเวินตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของศาลาการเปรียญ และอยู่ทางทิศใต้ของวิหาร ภายในวัดมีการปลูกต้นไม้ไว้โดยรอบ
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :366