น้ำตกตาดฟ้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกตาดฟ้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.8 บ้านห้วยไผ่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :397