วัดป่ามหามงคล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่ามหามงคล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านประชาร่วมมิตร หมู่ที่ 20 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  093-9506341
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ?วัดป่ามหามงคล? ในปัจจุบันวัดป่ามหามงคล ตั้งอยู่บนยอดดอยด้านทิศใต้ของบ้านประชาร่วมมิตร หมู่ที่ 20 (บ้านใหม่ปางลาว) ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณวัดมีเนื้อที่ประมาณ 59 ไร่ ในพื้นที่มีพืชสมุนไพรประมาณ 50 ชนิด มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นศาสนสถานที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง สถานภาพของวัดในปัจจุบันยังไม่มีเอกสารสิทธิใด ๆ ที่ทางราชการออกให้ จึงจัดตั้งเป็นเพียงสำนักสงฆ์ ในช่วงเข้าพรรษาของทุกปีจะมีพระภิกษุและสามเณรมาจำพรรษา ไม่น้อยกว่า 20 รูป บริเวณวัดส่วนใหญ่เป็นป่าไม้มีพืชสมุนไพร สัตว์ป่า นก และทรัพยากรธรรมชาติ มีความสงบร่มเย็น ซึ่งในอนาคตจะจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สำหรับศึกษาธรรมชาติและประวัติศาสตร์ทางด้านศาสนาสถาน
การเดินทาง :  การคมนาคมทางบก รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ทางเท้า

จำนวนผู้เข้าชม :2555