วัดพลานุภาพ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพลานุภาพ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.72
longitude :  101.04
รายละเอียด :  เป็นวัดเก่าแก่และมีเจ้าอาวาสชื่อ พ่อท่านพรหม อายุ ๙๓ ปี เป็นผู้มีความเมตตาสูงและเป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
การเดินทาง :  โดยสารรถประจำทาง ระยะห่างจากอำเภอโคกโพธิ์ 18 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :322