หน้าแรก > ภาคกลาง > ชัยนาท > สรรพยา > สวนพยุงขวัญบ้านบางกระเบียน ม.6 ตำบลตลุก
สวนพยุงขวัญบ้านบางกระเบียน ม.6 ตำบลตลุก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนพยุงขวัญบ้านบางกระเบียน ม.6 ตำบลตลุก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.6 ต.ตลุก อ.สรรพยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  "เป็นศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปิดให้ความรู้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามาเรียนรู้จากสวนพยุงขวัญบ้านบางกระเบียน โดย เจ้าของสวน คือ นายพยุง สงพูล ชาวบ้าน ม.6 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป็นเกษตรกรที่ทำไร่นาสวนผสม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความแตกต่างจากเกษตกรรายอื่น ตรงที่สามารถปลูกลิ้นจี่ตามแนวทางภูมิปัญญาชาวบ้าน จนสามารถออกดอกและติดลูกได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ จึงเป็นสวนลิ้นจี่แห่งแรกในจังหวัดชัยนาท นอกจากนี่้ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำการเกษตรแบบผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์ ลดสารเคมีในการเพาะปลูก จึงได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเทศบาลตำบลตลุก และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์ปราชญ์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และด้านวิชาการทางเกษจรกรรม เพื่อให้ความรู้ แก่ประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ"
การเดินทาง :  จากเส้นทางปากคลองมหาราช มายังสะพานปูน ม. 6 บ้านบางกระเบียน ลัดเลาะมายังคลองชลประทานเป็นระยะทางประมาณ 3 กม."

จำนวนผู้เข้าชม :423