วัดกำแพงแลง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกำแพงแลง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ริมถนนพระทรงมีถนนโพธิ์การ้องตัดผ่านแนวกำแพง ด้านทิศตะวันออกของวัด อยู่ในเขตตำบลท่าราบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude :  13.11
longitude :  99.96
รายละเอียด :  วัดกำแพงแลง เป็นที่ตั้งของโบราณสถานแบบขอม และเก่าแก่ที่สุดในเมืองเพชรบุรี สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ. 1720-1780) ที่แผ่อำนาจเข้ามาสู่ดินแดนทางภาคกลางของประเทศไทย และเมืองเพชรบุรีเป็นแหล่งสุดท้ายที่แผ่อิทธิพล มาถึงซึ่งแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และการตั้งชุมชนมาแล้วอย่างยาวนาน
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ริมถนนพระทรงมีถนนโพธิ์การ้องตัดผ่านแนวกำแพง ด้านทิศตะวันออกของวัด อยู่ในเขตตำบลท่าราบ

จำนวนผู้เข้าชม :477