วัดบ้านพาสน์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านพาสน์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.บ้านโพ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประวัติความเป็นมา วัดบ้านพาสน์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ.2200 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใน พ.ศ.2522 ปูชนียวัตถุสำคัญ ในวัดมีพระพุทธรูปที่สำคัญที่คนนิยมบูชา คือหลวงพ่อมงคล
การเดินทาง :  ติดถนน 3477

จำนวนผู้เข้าชม :428