หน้าแรก > ภาคเหนือ > ตาก > เมืองตาก > สวนสาธารณะ หนองหลวง
สวนสาธารณะ หนองหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะ หนองหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ม.6 ม.7 ต.ไม้งาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.90
longitude :  99.12
รายละเอียด :  หนองหลวงเป็นหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ในเขตตำบลไม้งาม เนื้อที่ประมาณ 1,000 กว่าไร่ ซึ่งมีเนื้อที่ครอบคลุม 3 หมู่บ้านด้วยกัน คือ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ชาวบ้านได้ใช้หนองหลวงในการประกอบอาชีพประมงหาปลาในหนองน้ำสาธารณะแห่งนี้ จนเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของคนในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ปัจจุบันพื้นที่รอบหนองหลวงได้เป็นสถานที่ตั้งของหน่วยราชการต่าง ๆ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาวิทยาเขตตาก , สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตาก , ศูนย์จักรกลประมง และกองร้อยอาสาสมัครจังหวัดตาก
การเดินทาง :  เดินทางจาก อำเภอเมืองตาก ขึ้นเหนือ มาศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ผ่านศาลสมเด็จเข้าโรงเรียนพลูหลวง ผ่านโรงเรียนมา 100 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :758