น้ำตกไก่ชน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกไก่ชน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.11 ต.ปาตังเบซาร์ อ.สะเดา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกไก่ชน ที่ตั้งหมู่ที่ 8 ตำบลปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ช่วงเวลาการท่องเที่ยว ธันวาคม - กรกฎาคม
การเดินทาง :  เดินทางโดยใช้รถยนต์และทางเท้า ห่างจากที่ว่าการอำเภอสะเดา 35 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :372