วัดใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ต.แม่กลอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.41
longitude :  100.00
รายละเอียด :  วัดใหญ่ วัดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณ พ.ศ. ๒๒๐๐ ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้าง วัดนี้อยู่เหนือปากคลอง แม่กลองมีแม่น้ำ และคลองขนาบอยู่ ๒ ด้านพื้นที่วัดจึงถูกน้ำเซาะไปมาก ไม่ตรงกับเนื้อที่ดิน ในโฉนดแม้แต่พื้นแผ่นดินที่เคยเป็นเกาะอยู่ปากคลองปัจจุบันก็หายไปหมดแล้ว แต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่า วัดโคกเนินเดิมมีเข้าใจว่าผู้สร้าง เป็น ๓ คนพี่น้อง ชื่อ เนิน เดิม และมี ภายหลังทรุดโทรมมากเหมือนกับวัดอื่นๆต่อมาเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน) สมุหนายกในรัชกาล ที่ ๒ เคยตั้งบ้านเรือนอยู่ข้างวัดนี้ ได้บูรณะปฎิสังขรณ์ให้ใหม่หมด ทั้งอาราม ศาลาการเปรียญและกุฎิสงฆ์ เป็นวัดใหญ่โตสวยงามมากในลำน้ำแม่กลองด้วยฝีมือช่างหลวงในรัชกาลที่ ๒ ประชาชนทั่วไปจึงเรียกว่า ?วัดใหญ่? มาจนทุกวันนี้ สิ่งที่สำคัญของวัด ที่ควรชมและนมัสการ ได้แก่ ๑. อุโบสถอันงดงามของวัด ๒. หลวงพ่อแก่นจันทร์ แกะสลักด้วยไม้จันทร์ ลงรักปิดทองปางห้ามสมุทร ๓. พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยปูน ลงรักปิดทอง ๔. กลองใหญ่ ขุดจากต้นซุงใหญ่ ขึงด้วยหนังวัวกระทิงจากป่าเมืองกาญจนบุรี ๕. เจดีย์บรรจุอัฐิของเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน) อยู่ด้านหลังศาลาการเปรียญ
การเดินทาง :  ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

จำนวนผู้เข้าชม :117