เอ็กซ์เซนเตอร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เอ็กซ์เซนเตอร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.ริมใต้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่สำหรับกิจกรรมอันหลากหลาย เน้นความเป็น Extreme Sport ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สำหรับคนที่ชอบความท้าทาย
การเดินทาง :  จากตัวเมืองเชียงใหม่ มู่งหน้าไปอำเภอแม่ริม ใช้ถนนแม่ริม-สะเมิง สังเกตกิโลเมตรที่ 3 จะเห็นร้านเอ็กซ์เซ็นเตอร์อยู่ด้านซ้ายมือ บนถนนแม่ริม-สะเมิง

จำนวนผู้เข้าชม :1283