หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำพูน > เมืองลำพูน > ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.10 ตำบลอุโมงค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053-983234
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
การเดินทาง :  ถนนเชียงใหม่-ลำพูน หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์

จำนวนผู้เข้าชม :630