หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > อมก๋อย > วัดพระธาตุหนองสระ
วัดพระธาตุหนองสระ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุหนองสระ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 บ้านอูแจะ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  08-6420-3270
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง เป็นสิ่งสักการบูชาของชาวกระเหรี่ยงที่นับถือศาสนาพุทธ ทั้งในระแวกตำบลสบโขงและตำบลข้างเคียง โดยจะมีพระจากวัดพระพุทธบาทห้วยต้มจะผลัดเปลี่ยนมาจำวัดที่วัดพระบาทห้วยต้ม
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภออมก๋อยประมาณ 50 กิโล เดินทางด้วยรถ 4*4 ระยะเวลาประมาณ 3 ชม.

จำนวนผู้เข้าชม :780