ถ้ำหลากลาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำหลากลาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่2 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.38
longitude :  99.25
รายละเอียด :  ถ้ำหลากลาน เป็นถ้ำปิด ซึ่งตามตำนานเดิมเป็นถ้ำเปิด เป็นที่เก็บสมบัติ สิ่งของเครื่องใช้โบราณ แต่ได้ถูกขโมยสมบัติเหล่านั้นออกไปจากถ้ำ จึงมีเหตุให้หินถล่มปิดปากถ้ำ บริเวณด้านล่างปากทางเข้าภ้ำจะมี น้ำบ่อทิพย์ เป็นน้ำบ่อขนาดเล็กที่มีน้ำซึมออกตลอดทั้งปี ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีประเพณีสรงน้ำถ้าหลากลาน ประมาณเดือนมิถุนายน ของทุกปี
การเดินทาง :  ห่างจากที่ว่าการอำเภอพร้าว ประมาณ ๑๑ กม. ตามเส้นทางหลวง ๑๑๕๐ (สายพร้าว - เวียงป่าเป้า) ถึงสี่แยกบ้านต้นกออก เลี้ยวซ้าย ผ่านบ้านต้นรุง บ้านทุ่งกู่ บ้านสหกรณ์แปลงห้า ซึ่งเป็นถนน คสล. ระยะทางประมาณ ๔ กม. จากนั้นไปตามเส้นทางถนนเลียบลำห้วยแม่ธาตุ(ลูกรัง) ระยะทางประมาณ ๓ กม. และต้องเดินเท้าขึ้นบริเวณถ้ำประมาณ ๓๐๐ ม.

จำนวนผู้เข้าชม :862