เจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  สวนเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังกรูด หมู่13 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.29
longitude :  103.28
รายละเอียด :  อีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอสตึกและพี่น้องใกล้เคียงให้ความเคารพและศรัทธา"เจ้าพ่อวังกรูด"
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :418