วัดทาดอยคำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดทาดอยคำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอยคำ หมู่ที่ 13
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านดอยคำ หมู่ 13 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
การเดินทาง :  รถยนต์ มอเตอร์ไซต์

จำนวนผู้เข้าชม :112