หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำพูน > บ้านธิ > กู่เฮือง-กู้ป่าลานวัดกู่ป่าลาน
กู่เฮือง-กู้ป่าลานวัดกู่ป่าลาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กู่เฮือง-กู้ป่าลานวัดกู่ป่าลาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดกู่ป่าลาน ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ?กู่เฮือง? เป็นเจดีย์ขนาดเล็ก ที่เป็นศิลปะแบบล้านนา มีรูปทรงเป็นแบบลายปูนปั้น ประดับตามเหลี่ยมมุมของตัวกู่ ลักษณะตัวกู่เป็นรูปทรง 4 เหลี่ยม ทั้ง 4 ด้าน มีซุ้มโขง เหนือซุ้มลายปูนปั้นประดับลายเถาวัลย์วิจิตรสวยงามมาก ในซุ้มด้านบนมีลายปูนปั้นประดับเป็นลายที่แตกต่างกันด้านที่หันไปทางทิศตะวันออกเป็นรูปเสมาธรรมจักร ซึ่งจะมีซุ้มโล่งเข้าไปในตัวสถาปัตยกรรม สันนิษฐานว่าคงจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปมาก่อน ?กู่ป่าลาน? สันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 19?20 เป็นโบราณสถาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน มีโบราณสถานสำคัญเก่าแก่ก่ออาคารทรงมณฑป (กู่) เป็นอิฐฉาบปูน ฐานชั้นแรกเป็นฐานหน้ากระดานสี่เหลี่ยม ถัดไปเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ มีประติมากรรมปูนปั้น ประดับด้วยผนังอาคารอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม ต่อมาภายหลังมีผู้มาสร้างเป็นวัดขึ้นมาใหม่คือวัดกู่ป่าลาน ตำบลบ้านธิ ในปัจจุบัน
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวเมืองลำพูน 25 ก.ม.

จำนวนผู้เข้าชม :674