สวนธรรมโกศล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนธรรมโกศล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.ท่าตอน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  20.06
longitude :  99.36
รายละเอียด :  สวนธรรมโกศล เป็นสถานที่ให้ความรูในด้านต่าง ๆ แก่คนทั่วไป เป็นทั้งค่ายคุณธรรม อบรมเด็กและเยาวชน เป็นสำนักปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่ ให้การอบรมแก่หน่วยงานภาครัฐ และความรู้ด้านเกษตร ด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน ฯลฯ
การเดินทาง :  รถประจำทาง ถนนทางหลวง หมายเลข 107 เชียงใหม่-ท่าตอน , กรุงเทพ - ท่าตอน และเชียงราย - ท่าตอน ถนนทางหลวง 1089

จำนวนผู้เข้าชม :236