วัดภูนกกระบา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดภูนกกระบา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.6 บ้านดงต้อง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ภูนกกะบา เป็นแนวเทือกเขาภูพานที่ทอดยาวลงมาจากจังหวัดอุดรธานีไปจนถึงอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย บนภูเขาแห่งนี้มีต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกกะบาเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านดงได้นิมนต์พระสงฆ์มาจำพรรษาอยู่บนยอดภูเขาแห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2479 และได้ขอจัดตั้งเป็นวัดภูนกกระบาขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2479 โดยมีพระครูสีลขันธสังวร เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก และพระครูจันทร ปัญญาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาสจนปัจจุบัน สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต
การเดินทาง :  รถยนต์ห่างจากถนน สาย 211 ไปประมาณ 16 กม

จำนวนผู้เข้าชม :352