กลุ่มอาชีพ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลุ่มอาชีพ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1, หมู่ 3, หมู่ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  ประชาชนในพื้นที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงจัดที่ดินทำกินให้พืท้นที่ส่วนใหญ่เป็๋นภูเขา อาชีพหลักก็คือ การทำเกษตรกรรม บรรดาแม่บ้านรวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อหารายได้เดสริมการทอผ้ากี่กระตุกเป็นอาชีพที่แม่บ้านเลือกทำ โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภารที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้ามาฝึกอบรมการทอให้ พร้อให้คำแนะนำด้านรูปแบบการตลอดและพัฒนาผู้ประกอบการ
การเดินทาง :  การเดินทางใช้เส้นทางหนองพลับ-ป่าละอู

จำนวนผู้เข้าชม :435