น้ำตกหนานสูง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกหนานสูง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์
การเดินทาง :  ถนนเพชรเกษมจากสี่แยกเอเชียมาทางทิศตะวันตกแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4122 ที่บ้านคลองหมวย อำเภอศรีนครินทร์ ถนนหมายเลย 4122 ซึ่งเป็นถนนลาดยางเชื่อมโยงระหว่างกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ ถึงอำเภอตะโหมด มีความยาวผ่านตำบลคลองทรายขาว ๗ กิโลเมตร โดยผ่านหมู่ที่ ๒,๔,๗,๑,๘

จำนวนผู้เข้าชม :318