น้ำตกขนิม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกขนิม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกตามธรรมชาติที่มีมานาน และน้ำตกสวยงามมากในฤดูฝน ฤดูแล้งจะมีน้ำไม่มาก บริเวณน้ำตกมีความร่มรื่นไปด้วยต้นไม้หลายประเภท
การเดินทาง :  ติดกับถนนเพชรเกษม ตะกั่วป่า-ภูเก็ต เข้าไปจากถนนเพชรเกษม ประมาณ 500 เมตร ถนนเป็น คสล.ทั้งสาย

จำนวนผู้เข้าชม :309