ถ้ำเขานุ้ย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำเขานุ้ย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่สวยงาม
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ห่างจากที่ทำการอำเภอเมืองตรัง ประมาณ 17 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :364