หน้าแรก > ภาคใต้ > พัทลุง > เมืองพัทลุง > อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฏร์ (ช่วย)
อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฏร์ (ช่วย)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฏร์ (ช่วย)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่บริเวณสามแยกท่ามิหรำ ถนนราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.61
longitude :  100.06
รายละเอียด :  อนุสาวรีย์พระยาทุกขราษฏร์ (ช่วย) เป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง มีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 1 ตามพงศาวดารไทยรบพม่า ท่านได้เป็นผู้นำชาวพัทลุงต่อสู้กับข้าศึกในการรักษาเมือง เมื่อเสร็จศึกพม่าแล้วพระมหาช่วยได้ลาสิกขาบทออกมารับราชการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระยาทุกขราษฏร์จังหวัดพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุงจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้น ซึ่งดำเนินการวางศิลาฤกษ์โดยสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่บริเวณสามแยกท่ามิหรำ
การเดินทาง :  จากแยกเอเชียมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองพัทลุง ประมาณ 800 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :552