วัดโรมันคาทอลิค

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโรมันคาทอลิค
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สามารถเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 ? 18.00 น.
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :393