พระอารามหลวงวัดไผ่ล้อม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระอารามหลวงวัดไผ่ล้อม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  17 ม.6 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :413