หน้าแรก > ภาคกลาง > สุพรรณบุรี > หนองหญ้าไซ > แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร
แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลหนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่ อายุราว ๔,๐๐๐-๓,๐๐๐ ปี มาแล้ว และเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรี สำรวจพบครั้งแรกเมื่อราว พ.ศ.๒๕๔๖ และได้ดำเนินการขุดค้น พบหลักฐานสำคัญ อาทิ การฝังศพมนุษย์ร่วมกับสิ่งของอุทิศ ที่มีความโดดเด่น คือ ภาชนะหม้อสามขา ขวานหินขัด ชิ้นส่วนกำไลหิน รวมทั้งชิ้นส่วนภาชนะดินเผาที่มีการตกแต่งลวดลายแบบต่างๆ
การเดินทาง :  ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรีราว ๕๗ กม. ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๒๑(ถนนมาลัยแมน) ไปจนถึงสามแยกอู่ยา มุ่งตรงไปตามถนนสาย ๓๒๒(อู่ยา-ดอนเจดีย์) ระยะทางราว ๓๐ กม.ถึงตัวอำเภอดอนเจดีย์ เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกไฟแดง ตรงไปตามทางสายดอนเจดีย์ - สระกระโจม ราว ๒ กม. เมื่อข้ามคลองชลประทานแล้วตรงไปอีกประมาณ ๒๐๐ เมตร เลี้ยวขวาไปตามถนนลาดยางที่เข้าสู่บ้านทะเลบก เมื่อถึงสี่แยกบ้านทะเลบกแล้วเลี้ยวขวาไปอำเภอหนองหญ้าไซ ก่อนถึงอำเภอหนองหญ้าไซราว ๕ กม. เลี้ยวขวาหน้า ร.ร.มาบพะยอม ประมาณ ๒ กม.เข้าสู่แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร

จำนวนผู้เข้าชม :388