วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.7 บ้านทุ่งนาคราช
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดจีนที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมจีน เป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายจีนฝ่ายมหายานอย่างสมบูรณ์มากมีเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้หอมปางต่างๆ อีกกว่า 100 ปาง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนวัดยังสามารถฝากดวงกับองค์ไท้ส่วยเอี้ย 60 ราศี ของจีนเพื่อเป็นสิริมงคล และยังมีอาหารเจเลี้ยงรับรองผู้ที่มาเยี่ยมชมวัดด้วย.
การเดินทาง :  ห่างจาก จ.กาญจนบุรี ประมาณ 25.7 ก.ม. เดินทางโดยทางรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :384