หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำปาง > เมืองลำปาง > กำแพงเมืองประตูม้า
กำแพงเมืองประตูม้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กำแพงเมืองประตูม้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถ.ลำปาง - แจ้ห่ม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.31
longitude :  99.51
รายละเอียด :  เมืองเขลางค์นคร หรือ นครลำปาง สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1223 โดยมีกำแพงเมืองรุ่นที่ 1 ซึ่งมีพื้นที่ภายในกำแพงเมืองทั้งหมดราว 600 ไร่ ความยาวตลอดแนวกำแพงเมืองโดยรอบราว 4,400 เมตร มีประตูเมืองที่สำคัญๆ ปรากฎแค่เพียงชื่อ ได้แก่ ประตูม่าน (หรือประตูม้า), ประตูตาล, ประตูต้นผึ้ง, ประตูผาบ่อง, ประตูท่านางเหลียว, ประตูนกกต และประตูป่อง ประตูม่าน หรือ ประตูม้า นับว่าเป็นประตูที่มีความสำคัญ ตั้งอยู่ในทิศเหนือของกำแพงเมืองเขลางค์นคร สันนิฐานว่าสร้างในปี พ.ศ.1790 ตัวกำแพงถูกสร้างขึ้นด้วยรูปแบบโบราณ คือการก่อด้วยดินเหนียวและใช้ไม้ค้ำพยุงกำแพงไว้ทั้งด้านล่างและด้านบนของกำแพง ต่อมาก็ได้มีการเพิ่มความสูงของกำแพงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการนำดินเหนียวมาวางปกคลุมกำแพงเดิม เมืองเขลางค์นคร ถือเป็นเมืองหน้าด่านที่มีความสำคัญลำดับต้นๆของล้านนา เป็นแหล่งชุมชนที่มีความสำคัญในการชุมนุมเมื่อเกิดศึกสงครามทางเหนือและใต้ ในปี พ.ศ. 20-21 และด้วยเหตุนี้เอง จึงได้มีการก่อสร้างกำแพงขึ้นใหม่โดยใช้อิฐเข้ามาแทนการก่อสร้างแบบเดิมเพื่อป้องกันการบุกรุกจากสงคราม ประตูม่าน ได้รับการปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบใหม่ในปี พ.ศ.2551 เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ต่อไป
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :922