เขาปฐวี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาปฐวี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056510633
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวตำบลตลุกดู่ นิยมกราบไหว้บูชา
การเดินทาง :  สามารถเดินทางมาจากทางตลาดตลุกดู่ คือ ถนนสายทัพทัน-ตลุกดู่ (แยกขวาตรงเซเว่น) ตรงมาประมาณ 5 กิโลเมตร จะพบเขาปฐวี

จำนวนผู้เข้าชม :396