วัดโรงม้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโรงม้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :389