หน้าแรก > ภาคเหนือ > แพร่ > สูงเม่น > พระธาตุอุโมงค์ศิลาบรรพต
พระธาตุอุโมงค์ศิลาบรรพต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุอุโมงค์ศิลาบรรพต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหาดเจริญ ม.4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.05
longitude :  100.04
รายละเอียด :  วัดจำบอน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ แม่แย้ ? แม่สาง มีชื่อเป็นทางการว่า?พระธาตุอุโมงค์ศิลาบรรพต? พระอาจารย์ภักดี จิตตะสังวะโร ได้วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างพระธาตุ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2524 เป็นพระธาตุที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม ปัจจุบันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลบ้านปง
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางหลวงแพร่ - อุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 101 ไปประมาณ 10 กม. แล้วแยกขวาเข้าทางตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเม่น ไปประมาณ 6 กม. แล้วใช้เส้นทางถนนสาย พร.ถ 48 - 001 บ.ปงท่าข้าม แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนทางหลวงชนบทหมายเลข พร 3023 (เลียบคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา) ไปประมาณ 1 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :204