วัดทำนบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดทำนบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านทำนบ หมู่ที่ 3 ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.59
longitude :  100.55
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม อยู่ระหว่างจัดสร้างพิพิธพันธ์และรูปหล่อองค์เหมือนจริงขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มายังอำเภอท่าตะโก เดินทางเข้า ตำบลทำนบโดยใช้ถนนสาย นว 2037 ระยะทางจากอำเภอท่าตะโกถึงทำนบประมาณ 9 ก.ม. จะพบประตูวัดทำนบอยู่ด้านข้างอนามัยตำบลทำนบ

จำนวนผู้เข้าชม :165